28 de April / 2021

S’informa que, a partir del pròxim dia 14 de maig de 2021, es procedirà a la INUNDACIÓ DE LA ZONA ARROSSERA DEL TERME —excepte contingències climatològiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

Els propietaris/conreadors de parcel·les de cultius diferents a l’arrossar situades al costat de la zona de marjal hauran de procurar tindre les paletes de reg col·locades per a evitar inundacions i humitats indegudes.