19 de April / 2024

S’informa que, a partir del pròxim dia 2 de maig de 2024, es procedirà a la inundació de la zona arrossera del terme, tot això excepte contingències climatològiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

Els propietarais/conreadors de parcel·les de cultius diferents a l’arrossar situades al costat de la zona de marjal hauran de procurar tindre les paletes de reg col·locades per a evitar inundacions i humitats indegudes.