04 de March / 2024

Es comunica que els repartos cobratoris de 2024 estaran a disposició dels qui vulguen verificar-los, en les oficines de l’entitat, fins al dia 14 de març.