Séquies de la marjal

El que coneguem com séquies del marjal les formen les escorrenties de les séquies de l’horta. Algunes comencen en ullals i naixements d’aigua, com ara la séquia Cardenal; però les séquies més importants són: la Séquia Mare, la Séquia Vella, la Séquia Nova i la Séquia del Barranc o barranc dels Algadins.

  • Séquia Mare. És la séquia principal de les que reguen la marjal. Naix en la subpartida del Barranquet de Cotes, prop del Cementeri Nou, on acaben les séquies de Cotes i el Rollet de Flor.

  • quia Vella. Naix en el pont de Sant Vicent, just quan la Séquia Mare es divideix en la Séquia Mare Vella i la Séquia Nova.

  • quia del Barranc. Es tracta del barranc dels Algadins, que com discorre en gran part canalitzat, podem parlar-ne de séquia, ja que també fa la funció de reg.

 

Existeixen també alguns escorredors i regants d’importància com:

  • Escorredor del Clero. Naix de la séquia de les Cadenes, però durant el seu recorregut arreplega tanta aigua que es converteix en un regant.
  • quia de les Cadenes. Naix de la Séquia Mare, un poc abans de l’anomenat pont de les Baranes del Caminà
  • quia Cardenal. Naix de l’ullal del Taixo i arreplega les aigües de séquies com la de Brugada i el braç de la Vintena Dret.
  • Séquia o regant de l’Arbret. Naix de la Séquia Vella, en la parada de Policarpo.
< Anterior
Següent >