18 de October / 2023

Es posa en coneixement dels regants interessats que durant el període del 21 d’octubre al 1 de novembre de 2023, tots dos inclosos i en horari d’oficines, estaran exposades al públic les llistes de regants amb dret a l’assistència a la Junta General Local Ordinària convocada per a celebrar-se el dilluns dia 4 de decembre de 2023.

Les llistes estaran exposades a l’efecte de sol·licitar rectificacions d’aquestes, agrupacions de propietaris que no complisquen els requisits exigits, unions de propietat d’esposos, presentació d’escriptures per a canvis de titularitat i pagament de deutes pendents.