2 de març de 2017

El 7 de març s’inicia el primer torn de reg

Dimarts que ve, 7 de març, s’iniciarà el primer torn de reg en totes les sèquies.

Notes

  • Solament es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense permís de l’empleat de l’entitat.
  • Els qui no respecten aquestes normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
  • La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.
Següent Avís >