23 de març de 2017

El 28 de març es continua el primer torn de reg

Dimarts que ve, 28 de març, es continuarà el primer torn de reg en totes les sèquies, des d’on s’havia quedat després de les pluges.

Notes:

  • Solament es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense permís de l’empleat de l’entitat.
  • Els qui no respecten aquestes normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
  • La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.
< Avís Anterior
Següent Avís >