Embassament dels arrossars 2024

A partir del pròxim dia 2 de maig de 2024 es procedirà a la inundació de la zona arrossera del terme, tot això excepte contingències climatològiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

[Més informació ací]

< Avís Anterior
Següent Avís >