5 de juny

S’ajorna el tercer torn de reg al 8 de juny

Per motiu de les pluges, queda ajornat al dijous dia 8 de juny l’inici del tercer torn de reg en totes les sèquies menys Secans, Canals i Cadireta, que ho faran sobre la marxa.

Notes:

  • Solament es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense permís de l’empleat de l’entitat.
  • Els qui no respecten aquestes normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
  • La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.
< Avís Anterior
Següent Avís >