10 de maig de 2017

16 de maig, segon torn de reg

El dimecres 16 de maig s’iniciarà el segon torn de reg en les séquies Secans, Canals i Cadireta. També s’iniciarà el segon torn de reg en Paraes de la Foia i la Cadireta i Recta de Canals.

 

Notes:

  • Solament es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense permís de l’empleat de l’entitat.
  • Els qui no respecten aquestes normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
  • La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.
< Avís Anterior
Següent Avís >