Primers torns de reg de la campanya de 2023

El pròxim dimarts, dia 21 de març, s’iniciarà el primer torn de reg en les següents séquies:

  • Paraes de la Cadireta, Motor de La Unió, Recta de Canals, Séquia de Canals, Séquia de Secans
  • Vintena Dret, Vintena Cases, Rollet de Flor, Diumenge, Coto Nou, Cadenes 1, Arjova i Marjal Vella.

Notes:

  • No s’atendrà el reg en parcel·les que no reunisquen condicions segons el que es disposa en les ordenances de la Comunitat.
  • Solament es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense permís de l’empleat de l’entitat.
  • Els qui no respecten aquestes normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
  • La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.
< Avís Anterior
Següent Avís >