29 de juliol

3 d’agost, quart torn de reg en les séquies Marjal Vella i Barranc-El Molinet

El pròxim dimarts, dia 3 d’agost, s’iniciarà el quart torn de reg en les séquies Marjal Vella i Barranc-El Molinet.


Notes:

  • No s’atendrà el reg en parcel·les que no reunisquen condicions segons el que es disposa en les ordenances de la Comunitat.
  • Solament es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense permís de l’empleat de l’entitat.
  • Els qui no respecten aquestes normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
  • La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.
< Avís Anterior
Següent Avís >