12 de juliol

18 de juliol, quart torn de reg en Secans, Canals i Recta de Canals

El dimarts 18 de juliol s’iniciarà el quart torn de reg en les séquies Secans, Canals i en la recta de Canals.

Notes:

  • Solament es regaran els camps que hagen sol·licitat el reg en les oficines.
  • Queda terminantment prohibit fer ús de les aigües de reg sense permís de l’empleat de l’entitat.
  • Els qui no respecten aquestes normes seran sancionats.
  • Tot conreador que tinga rebuts pendents de pagament de campanyes anteriors haurà de regularitzar la situació abans de l’inici del torn.
  • La devolució de rebuts domiciliats provocarà la cancel·lació de la domiciliació i la suspensió del reg.
< Avís Anterior
Següent Avís >