Comptes anuals 2019-2020

[01/11/2019—30/09/2020]

Acord de modificació de l’exercici comptable adoptat per la Junta General de Srs. Diputats de la Séquia Reial del Xúquer en sessió de data 27/02/2020.

Descarrega en PDF Comptes Anuals 2020

 

Pressupost general ordinari 2020-2021

[01/10/2020—30/09/2021]

Pressupost general ordinari, tases de reg i de servici de atenció al reg per goteig aprovats per la Junta General Local de propietaris celebrada amb data 26/05/2021.

Annex al Pressupost d’Ingressos i Despeses de l’Exercici 2020-2021

 

 

Descarrega en PDF Pressupost General Ordinari 2020-2021